Kupovina na rate

Zaposleni u sledećim firmama imaju mogućnost kupovine na rate u Gadget shop-u:

OŠ “Vuk Karadžić”, Berane

OŠ “Radomir Mitrović”, Berane

SSŠ “Vukadin Vukadinović”, Berane

Kupovina se odobrava na 6, 12 ili 24 mjesečne rate.